Chứng nhận OHSAS 18000

BS OHSAS 18001 đưa ra những yêu cầu tối thiểu cho sức khỏe nghề nghiệp. Chúng tôi cung cấp BS OHSAS 18001 cho cách doanh nghiệp nhằm đạt được lợi ích tối đa từ nhân viên, hoạt động và khách hàng của doanh nghiệp.


BS OHSAS 18001 là gì?

BS OHSAS 18001 là một khuôn khổ cho một hệ thống y tế và quản lý an toàn lao động. Nó có thể giúp doanh nghiệp đưa ra các chính sách, thủ tục và kiểm soát cần thiết cho tổ chức của mình để đạt được các điều kiện làm việc tốt nhất có thể, phù hợp với tiêu chuẩn của quốc tế


Những lợi ích OHSAS 18001 mang lại cho doanh nghiệp :

  • Lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

  • Thúc đẩy sức khỏe và an toàn môi trường làm việc.

  • Nâng cao hình ảnh công ty.

  • Khuyến khích môi trường làm việc đảm bảo sức khỏe và an toàn như là một trách nhiệm của tổ  chức về công việc mà vẫn đạt được các tiêu chuẩn OHSAS tầm cỡ thế giới.

  • Có thể lôi cuốn nhiều các nhân tài và các nhà đầu tư trên toàn thế giới đến Việt Nam.

  • Cung cấp sự tin tưởng về việc tuân thủ các yêu cầu luật định