ISO 9001 NHƯ MỘT CÔNG CỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

07-12-2017 | News

ISO 9001 không chỉ đơn thuần là một chứng chỉ, một dạng tiêu chuẩn, nếu vận dụng nội dung một cách linh hoạt, ứng dụng khéo léo, thì ISO 9001 chính là những nguyên tắc về chất lượng thực tiễn kinh doanh...

LEAN SIX SIGMA - CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

10-11-2017 | News

Theo những bài viết trước đã cung cấp những thông tin cơ bản về định nghĩa, lợi ích của mô hình Lean Six Sigma. Vậy làm thế nào để ứng dụng và thực hiện mô hình này, và làm thế nào để thực hiện một...

LEAN SIX SIGMA - TỐI ƯU HÓA NGUỒN LỰC & TĂNG...

09-11-2017 | News

Mô hình Lean Six Sigma đang được ứng dụng bởi các công ty xuyên quốc gia như: GE, Xerox, Boeing, Samsung, LG,… Theo đó, mô hình Lean Six Sigma thể hiện những lợi ích siêu việt nhằm tối ưu hóa về nguồn lực, và tăng năng suất cho các doanh nghiệp. Bài viết này sẽ tiếp tục mang đến nhũng thông tin cơ bản và chọn lọc nhất về mô hình này.

LEAN SIX SIGMA - TỐI ƯU HÓA NGUỒN LỰC & TĂNG...

08-11-2017 | News

Nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn chưa hiểu thế nào là phương thức sản xuất tinh gọn Lean Six Sigma, trong khi đó, phương pháp này đã góp phần rất lớn cho sự phát triển của các doanh nghiệp lớn có tầm cỡ xuyên...

Hệ thống sản xuất tinh gọn - Lean

28-07-2015 | News

Lean (Tinh gọn) là phương pháp cải tiến có hệ thống, liên tục và tập trung vào việc tạo thêm giá trị cho khách hàng cùng lúc với việc loại bỏ các lãng phí (wastes) trong quá trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ...

Thực hành sản xuất tốt GMP

28-07-2015 | News

GMP (Good Manufacturing Practices) là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất. GMP là một phần cơ bản trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, là điều kiện tiến quyết cho việc phát triển hệ thống HACCP và các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO22000.

TIÊU CHUẨN GLOBALG.A.P

28-07-2015 | News

Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P – là viết tắt của từ Global Good Agricultural Practice – Thực hành Nông nghiệp tốt Toàn cầu đã bắt đầu từ năm 1997 từ tiêu chuẩn EUREPGAP, một sáng kiến của Euro-Retailer Produce Working Group....

Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu...

28-07-2015 | News

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin (Information Security Management System – ISMS) nhằm đảm bảo tính bảo mật (confidentiality), tính...

Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp...

28-07-2015 | News

OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007, là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS 18001 cung cấp các yêu cầu về an tòan sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác nhận.

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm...

28-07-2015 | News

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm...

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo...

27-07-2015 | News

ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn...

Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

26-11-2019 | News

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải...

 Top