SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIÊU CHUẨN ISO 9001 PHIÊN BẢN 2015 VÀ 2008

Tháng 9 vừa qua, Tổ chức ISO đã công bố Phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 thay thế cho phiên bản cũ 2008. Đây được xem là lần thay đổi mạnh mẽ nhất trong lịch sử các lần thay đổi của ISO. Vậy ISO 9001:2015 có điểm gì khác biệt so với ISO 9001:2008?

1/ Đầu tiên, phải nhắc đến sự thay đổi trong Cấu trúc của tiêu chuẩn. Phiên bản mới có một cấu trúc rõ ràng và chặt chẽ hơn, với 5 phần chính so với 7 phần chính của phiên bản 2008, sử dụng định dạng Phụ lục SL. Với nền tảng là HTQLCL 9001, các Hệ thống khác cũng sẽ thay đổi theo cấu trúc này, đảm bảo sự tích hợp dễ dàng và thống nhất hơn trong một doanh nghiệp.

2/ Điều chỉnh trong một số thuật ngữ và điều khoản.

3/ Có 7 quy tắc quản lý chất lượng, thay cho 8 quy tắc như hiện tại.

4/ Quản lí rủi ro: Đây có lẽ là phần quan trọng nhất, và là tư duy cốt lõi trong lần thay đổi toàn diện này của tổ chức ISO thế giới, bao trùm từ HTQLCL ISO 9001 đến các Hệ thống khác. Yêu cầu được đặt ra là các doanh nghiệp cần nhận diện và có phương án xử lý rủi ro.

Tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 với những thay đổi lớn được kỳ vọng đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong bối cảnh thay đổi toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Để hiểu rõ hơn về ISO 9001 phiên bản 2015, cũng như cách áp dụng vào tổ chức thực tiễn, Quý doanh nghiệp có thể đăng kí tham gia Khóa đào tạo miễn phí ISO 2015 do QMS tổ chức. Thông tin chi tiết xin xem tại: iso2015@qms.com.vn hoặc gọi điện đến số Hotline: 0939 680 139

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN QMS VIỆT NAM

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC