KINH NGHIỆM TOÀN CẦU
Với hàng nghìn khách hàng trên khắp thế giới trong nhiều ngành nghề khác nhau, QMS đã thiết lập được thương hiệu của mình là một trong những tổ chức hàng đầu.
CÔNG NHẬN QUỐC TẾ
QMS được công nhận bởi JAS-ANZ (Hệ thống Công nhận chung – Australia và New Zealand) – một thành viên của IAF (Diễn đàn Công nhận quốc tế). Tất cả các Giấy chứng nhận được ban hành theo hệ thống công nhận JAS-ANZ tại Úc.
CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU TRONG CÁC LĨNH VỰC
Bên cạnh những chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm, QMS xây dựng quan hệ chiến lược với các chuyên gia trong từng lĩnh vực, cơ quan chính phủ, các tổ chức thương mại và hiệp hội trong các ngành nghề và phân khúc thị trường đảm bảo tầm nhìn rộng nhất có thể giúp doanh nghiệp sẵn sàng đối mặt với những thách thức trên thị trường toàn cầu hóa đang biến đổi không ngừng.
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam, QMS liên tục đổi mới phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ xem xét “sự phù hợp” theo từng hoạt động cụ thể mà còn đánh giá dưới một “góc nhìn hệ thống” nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động theo đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp.

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN