TẦM QUAN TRỌNG CỦA HACCP

HACCP (Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) là phương pháp hiệu quả được sử dụng toàn cầu nhằm giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống nhận diện, ngăn ngừa những mối nguy thực phẩm và thỏa mãn những yêu cầu luật định.

Tiêu chuẩn HACCP là yêu cầu bắt buộc ở hầu hết các nước bao gồm Mỹ và Châu Âu. Việc chứng nhận bởi một cơ quan độc lập chứng tỏ cam kết của bạn về thực phẩm an toàn.

 1. Phương pháp HACCP là gì?

Quản lý rủi ro là bước căn bản đầu tiên trong chuỗi “phân tích rủi ro” đây là quá trình hoạch định chính sách thay thế nhằm lựa chọn những biên pháp kiểm soát và ngăn ngừa thích hợp. HACCP là công cụ quản lý mối nguy đặc biệt được nghiên cứu cho lĩnh vực thực phẩm bởi Uỷ ban Thực phẩm Codex (Codex Alimentarius Commission), hình thành bởi Tổ Nông Lương Quốc tế (FAO) và Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO)

Hoạt động quản lý rủi ro bao gồm:

 • Đánh giá rủi ro.
 • Đánh giá quản lý rủi ro tùy chọn.
 • Thực hiện việc quyết định quản lý.
 • Giám sát và xem xét.

HACCP có thể:

 • Sửa chữa: áp dụng HACCP nhằm khẳng định mục tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm thỏa mãn các yêu cầu luật định, của ngành, quốc gia hay Codex.
 • Ngăn ngừa: phân tích mối nguy là nhận diện những mối nguy tiềm ẩn cần được kiểm soát để ngăn ngừa thiệt hại tiềm ẩn có thể gây ra cho người tiêu dùng.
 1. Tại sao chứng nhận tốt cho công việc kinh doanh thực phẩm?

Lợi ích của HACCP rất nhiều, nhưng điểm quan trọng nhất là sự cải tiến hữu hình và có thể chứng minh được của quá trình chế biến thực phẩm an toàn và thỏa mãn những yêu cầu luật định. Mục tiêu cuối cùng của hệ thống là đảm bảo thực phẩm an toàn bởi những phương pháp nhận diện và quản lý  mối nguy  thay cho việc kiểm soát kém hiệu quả và lỗi thời.

Chứng nhận hệ thống HACCP có thể giúp doanh nghiệp bạn:

 • Tự tin tiếp xúc với khách hàng, chứng minh rằng sản xuất thực phẩm bằng phương pháp an toàn.
 • Chứng minh thực phẩm được quản lý bằng tất cả những biện pháp ngăn ngừa hợp lý để đảm bảo sản phẩm là thực phẩm an toàn.
 • Cho phép khách hàng yêu cầu nhà cung ứng phải được đánh giá và chứng nhận nếu hoạt động trong một nước có luật định về an toàn vệ sinh nghiêm ngặt.
 • GIảm số lượng đánh hía của khách hàng và điều đó hiển nhiên, tiết kiệm thời gian quản lý và những chi phí liên quan khác.
 • Giảm thiểu những sản phẩm hư hỏng và sản phẩm thu hồi.
 • Tăng cường mối quan hệ với các nhà chức trách về an toàn thực phẩm.
 • Tăng cường tính hiệu quả.

Chứng nhận tiêu chuẩn HACCP là một phương pháp giao tiếp hiệu quả với nhà đầu tư và các bên liên quan khác, là yếu tố quan trọng chứng minh sự cam kết thực phẩm sạch dưới những yêu cầu về quản lý đoàn thể, trách nhiệm đoàn thể và báo cáo tài chính.

 1. Chuẩn bị chứng nhận như thế nào?

Những suy nghĩ về biện pháp ngăn ngừa là thái độ giúp bạn đạt được những kết quả quan trọng. Qúa trình này bao gồm:

 • Nhận diện mối nguy an toàn thực phẩm và những mối nguy quan trọng.
 • Nhận diện những biện pháp kiểm soát mà khả năng tự loại bỏ những mối nguy an toàn thực phẩm liên quan hoặc giảm thiểu chúng với cấp độ chấp nhận cho phép.
 • Xác định những thông số cần thiết để đảm bảo biện pháp kiểm soát hiệu quả bao gồm quy trình kiểm soát và hành động khắc phục trong trường hợp bị lỗi.
 • Kiểm tra những biện pháp kiểm soát
 • Văn bản hóa hệ thống HACCP bao gồm kế hoạch HACCP
 • Thực hiện, kiểm tra và cải tiến hệ thống HACCP

Một trong những điều quan trọng cần chú ý nhất của sự cải tiến, thực hiện và chứng nhận hệ thống HACCP là một quá trình liên tục với việc đánh giá độc lập đại diện cho một yếu tố của cả quá trình đánh giá tổng thể.

Nguồn: Sưu tầm

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

 • Chứng nhận
 • Đào tạo

TIN TỨC