MARKETING INTERNSHIP

Công ty TNHH QMS Việt Nam


I. THÔNG TIN CHUNG

Chế độ làm việc > Thời gian làm việc: Tối thiểu 3 tháng (Khuyến khích làm việc dài hạn tại công ty)

> 20 giờ/ tuần (Tương ứng 5 buổi/ tuần)

Chế độ báo cáo > Người nhận báo cáo: MKT Team- (Người quản lý trực tiếp)

> Thời gian báo cáo: Tháng & Quý & Năm (Báo cáo ngẫu nhiên)

Thông tin khác > Dự án: QMS

> Số lượng: 01

II. CÁC CÔNG VIỆC

1. Tuân thủ các nội quy và quy định của công ty.

2.  Tự xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể của bản thân.

3.  Hỗ trợ thu thập & tổng hợp thông tin thị trường mục tiêu.

> Tìm kiếm thông tin thị trường mục tiêu, research

> Tổng hợp & báo cáo theo yêu cầu

> Hỗ trợ & cùng thảo luận định hướng kinh doanh mới

4.  Hỗ trợ liên hệ với khách hàng và đối tác kinh doanh.

5.  Nhắc nhở công việc chung cho team

6.  Hỗ trợ công tác truyền thông

> Hỗ trợ quản trị Website, đăng bài;

> Hỗ trợ quản trị facebook, Blog,… & đăng bài;

> Hỗ trợ Event, Hội thảo,… triển khai các chương trình khuyến mãi.

7. Tiếp xúc thị trường khi cần thiết

8.  Hỗ trợ  chuẩn bị, thiết kế & điều phối lớp học

9.  Hỗ trợ một số công việc khác của phòng Marketing.

 

III. PHẨM CHẤT CÁ NHÂN 

1. Trình độ học vấn: Sinh viên đang học tập tại các trường Cao Đẳng, Đại học.

2. Trình độ chuyên môn:

Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại Thương … Các chuyên ngành liên quan đến kinh tế & Marketing;

Ngành đào tạo, ngôn ngữ, viễn thông/Công nghệ thông tin nhưng yêu thích công việc Marketing.

3. Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh, giao tiếp, soạn thảo email bằng Tiếng Anh;

Ngôn ngữ 2  sẽ được ưu tiên.

4. Kinh nghiệm thực tế: Không yêu cầu kinh nghiệm.

5. Đào tạo ban đầu:

Đào tạo nội quy và quy định của công ty;

Đào tạo kiến thức chuyên môn về các dịch vụ và quy trình làm việc tại công ty;

Đào tạo các kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, viết mail…);

6. Yêu cầu khác:

Đam mê ngành Marketing

Chịu khó và ham học hỏi.

Khả năng tiếp thu nhanh, linh động trong công việc và xử lý tình huống.

Có kế hoạch làm việc rõ ràng, khoa học.

Chủ động trong công việc.

 

IV. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

1. Vị trí làm việc: Làm việc cùng Team Marketing.

2. Tài chính:

Hỗ trợ tiền gửi xe, điện thoại

Chế độ  Được tham gia các khóa học do đơn vị tổ chức;

Tham gia các hoạt động xã hội & vui chơi của công ty;

Tham gia các sự kiện liên quan đến công việc Marketing.

3. Các điều kiện khác: Theo quy định của Công ty.

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC