THÔNG TIN CHI TIẾT

ISO 9001-2015

Tên tài liệu:ISO 9001-2015 (Song ngữ)
Phiên bản:2015
Nguồn: ISO
Nhà xuất bản:Tiêu chuẩn Quốc tế ISO
Loại tệp:Ebook
TÓM TẮT NỘI DUNG

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế liên quan tới quản lý chất lượng và có thể sử dụng rộng rãi  trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và các tổ chức bên trong cũng như bên ngoài. Những lợi ích tiềm năng của tiêu chuẩn ISO 9001 đem lại: (1) khả năng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và yêu cầu của luật pháp; (2) tạo điều kiện nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng; (3) giải quyết các rủi ro và cơ hội dựa trên bối cảnh của tổ chức; (4) chứng minh được sự phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng. 

Tin tức mới nhất

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC