JAS-ANZ (Tổ chức công nhận của Úc – New Zealand)

JAS-ANZ

  • Là một trong những tổ chức Công nhận quốc tế có uy tín nhất, được thành lập vào năm 1991 theo thỏa thuẩn chính thức của hai chính phủ Australia và New Zealand. JAS-ANZ cùng với các Tổ chức Công nhận khác như UKAS (Anh), IAS (Mỹ)… là thành viên của Diễn đàn công nhận quốc tế IAF.
  • Một trong những mục tiêu cơ bản của JAS-ANZ là thiết lập liên kết quốc tế đảm bảo Giấy chứng nhận mang dấu công nhận của JAS-ANZ sẽ được khách hàng thừa nhận ở các thị trường thông qua thỏa thuận thừa nhận, đặc biệt là thị trường Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

IAS (Tổ chức công nhận của Mỹ)

  • IAS

    Là một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, cung cấp các dịch vụ công nhận từ năm 1975. Các chương trình công nhận của IAS dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận đảm bảo việc chấp nhận trên toàn cầu.

  • Một trong những cơ quan công nhận hàng đầu tại Hoa Kỳ, IAS đã ký kết với bốn tổ chức quốc tế  IAF, ILAC, APLAC, PAC tạo nên một hệ thống thống nhất để đánh giá và công nhận các cơ quan công nhận và được thừa nhận trên toàn thế giới.

IAF – Diễn đàn Công nhận quốc tế

chung-nhan-IAF

Tập hợp của các Tổ chức Công nhận trên thế giới nhằm đảm bảo:

  • Các Tổ chức Công nhận thành viên chỉ công nhận các tổ chức có đủ năng lực và hoạt động độc lập, khách quan.
  • Thiết lập Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MLA) giữa các Tổ chức Công nhận thành viên sao cho các Giấy chứng nhận được công nhận sẽ được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới.

Để phục vụ tốt nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng, tất cả các chứng nhận của khách hàng QMS Việt Nam có thể chủ động lựa chọn được công nhận bởi JAS-ANZ hay IAS hoặc cả hai tổ chức công nhận.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH QMS Việt Nam

Hồ Chí Minh – Hà Nội – Đà Nẵng – Nha Trang

website: https://qms.com.vn

Email: contact@qms.com.vn

Phone: (+84) 283 9977 080

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC