KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC MIỄN PHÍ

HỆ THÔNG QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHỎE ISO 45001:2018

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Pay It Forward”, ngày 12/07/2018, QMS VN tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo miễn phí về ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Khoá đào tạo diễn ra trong 1 ngày, là một trong hai hoạt động sau buổi hội thảo về ISO 45001 – Nền tảng giá trị và lợi thế cạnh tranh.

Khoá học thu hút gần 40 học viên đến từ hơn 10 doanh nghiệp khác nhau, với sự quan tâm đến phúc lợi người lao động và nỗ lực nâng cao vấn đề đảm bảo an toàn, sức khoẻ trong lao động.

Khoá học được chuyên gia Phạm Minh Phương – Phó Giám đốc QMS VN chia sẻ những kiến thức cơ bản về những thuật ngữ quan trọng, bối cảnh ra đời của ISO 45001:2018 và mục tiêu của nó, những nguyên tắc của OHSMS, cấu trúc của ISO 45001 với mô hình PDCA. Các học viên được làm case tình huống về nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro/ cơ hội, qua đó làm rõ hơn về yêu cầu của ISO 45001:2018.

 

Bên cạnh đó, khoá học mở ra vấn đề về việc tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý: 9001 – 14001 – 45001 để học viên có cái nhìn tổng quát về xây dựng hệ thống toàn diện cho doanh nghiệp mình.

 

 

 

Khoá học ngắn đã giúp học viên nắm rõ hơn về các yêu cầu cơ bản của hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp cũng như kỹ năng nhận diện mối nguy và quản lý các rủi ro, cải tiến chúng trong chính doanh nghiệp của mình.

 

Thùy Trang

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC