ISO 9001:1987

ISO 9001: 1987 dựa trên BS 5750, với ba hệ thống quản lý chất lượng tùy thuộc vào hoạt động của tổ chức:
   + ISO 9001: 1987  Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và phục vụ  dành cho các công ty và tổ chức có hoạt động bao gồm việc tạo ra các sản phẩm mới.
   + ISO 9002: 1987  Mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng  về cơ bản có cùng chất liệu với ISO 9001 nhưng không bao gồm việc tạo ra các sản phẩm mới.
   + ISO 9003: 1987  Mô hình đảm bảo chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm  cuối cùng chỉ bao gồm kiểm tra cuối cùng của sản phẩm hoàn chỉnh, không quan tâm đến cách sản phẩm được sản xuất.
   + ISO 9000: 1987  cũng bị ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn quốc phòng hiện có của Hoa Kỳ và các tiêu chuẩn khác (hiện tại là MIL MILS) và phù hợp hơn với sản xuất.  

ISO 9001:1994

ISO 9000: 1994 nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng thông qua các hành động phòng ngừa, thay vì kiểm tra sản phẩm cuối cùng, đòi hỏi bằng chứng về việc tuân thủ các quy trình được lập thành văn bản. Phiên bản này cũng bao gồm ISO 9002 và ISO 9003 như trong các phiên bản 1997

ISO 9001:2000

Bản sửa đổi ISO 9001: 2000 cho phép các ngoại lệ đối với quy trình thiết kế và phát triển nếu trên thực tế một công ty KHÔNG tham gia vào việc tạo ra các sản phẩm mới,

Mô hình quy trình dựa trên chu trình Act-Do-Check-Act, trong đó phác thảo chu trình sản phẩm và / hoặc dịch vụ và chu trình kiểm soát quản lý.

Định dạng 20 điểm đã được thay thế. Văn bản của tiêu chuẩn hiện được tổ chức thành bốn quy trình chính:
    +Mục 5. Trách nhiệm quản lý
   + Mục 6. Quản lý tài nguyên
    + Mục 7. Hiện thực hóa sản phẩm
    + Mục 8. Đo lường, Phân tích và Cải thiệnYêu cầu về tài liệu ít quy định hơn và cho phép linh hoạt hơn

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 Về cơ bản, không bao gồm yêu cầu mới nào so với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 mà chỉ có một số chỉnh sửa về mặt từ ngữ, câu chữ và bổ sung chú thích để làm rõ hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Những thay đổi chính của phiên bản mới có thể tóm tắt là:

– Làm rõ từ ngữ.

– Đại diện lãnh đạo.

– Sử dụng nguồn bên ngoài.

– Hành động khắc phục phòng ngừa.

ISO 9001:2015

Với cấu trúc cấp cao hơn, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mong muốn doanh nghiệp không chỉ hiểu bối cảnh của tổ chức khi thiết lập hệ thống quản lý chất lượng mà còn cần xem xét các yếu tố nội bộ và bên ngoài có liên quan đến mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, bất cứ nhân viên nào cũng cần hiểu được văn hóa, giá trị, môi trường và kết quả thực hiện cũng như các bên quan tâm đến đơn vị mình. Đây là những yếu tố giúp doanh nghiệp vận hành tốt hơn và phát triển vượt trội hơn. 

Tư duy dựa trên rủi ro là một cải tiến lớn giữa phiên bản ISO 9001:2015 so với các phiên bản trước.

QMS Việt Nam là tổ chức Chứng nhận các hệ thống quản lý, đặc biệt Chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 cho tất cả các lĩnh vực, Chứng nhận Hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn HACCP… , luôn cập nhật kịp thời các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn đến với quý khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu áp dụng Hệ thống quản lý và Chứng nhận các tiêu chuẩn có thể liên hệ 0283 99 77 080 để được hỗ trợ cung cấp thông tin tham khảo tốt nhất.

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC