QMS giúp đỡ doanh nghiệp xây dựng những thói quen tốt trong quản lý chất lượng. đồng thời vơi sự giúp đỡ của chúng tôi, các doanh nghiệp sẽ có được những tiêu chuẩn, chứng chỉ quốc tế. QMS cung câp cho doanh nghiệp những tư vấn thích hợp với bối cảnh của thị trường.

Những chuyên gia tư vấn của chúng tôi không chỉ sử dụng những kiến thức sách vở, họ còn sử dụng những kinh nghiệm lâu năm trong nghề để đưa ra những đánh giá và tư vấn thich hợp với tình hình của công ty. Nhờ đó thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp

 

QMS đem lại cho các doanh nghiệp dịch vụ tứ vấn hàng đầu với những chứng chỉ được công nhận chất lượng trên toàn thế giới như sức khỏe và sự an toàn, bảo mật dữ liệu, tính bền vững và quản lý năng lượng.

với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực. chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp hàng loạt các dịch vụ để giúp doanh nghiệp có thể ứng phó với các thách thức kinh doanh

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN