Năm Covid thứ hai, người người khó khăn, nhà nhà khó khăn, doanh nghiệp khó khăn…túm lại 1 chữ là KHÓ KHĂN.

Cái cần nhất giai đoạn hiện nay là Vacine, tại sao con người cần Vacine thì ai cũng rõ rồi, Vậy doanh nghiệp có cần Vacine không, Vacine của doanh nghiệp là gì ???

Doanh nghiệp cũng giống như cơ thể con người cũng cần được “tiêm Vacine” để phòng ngừa khi gặp những điều kiện bất lợi hoặc khi gặp môi trường dịch bệnh.

ISO được ví von như là Vacine của doanh nghiệp. Vacine ISO được tiêm như thế nào?

Mũi đầu tiên là chính sách, mục tiêu là kim chỉ nam để định hướng doanh nghiệp hoạt động trong từng giai đoạn cụ thể.

Giống như trận đá bóng, khi gặp đối thủ mạnh thì sách lược thế nào, đá trên sân khách thì dùng chiến thuật nào…Khi có định hướng cụ thể sẽ bước đi dễ dàng.

Mũi thứ hai là nhân sự và phương tiện để thực hiện các định hướng trên. Trong bóng đá có chiến thuật 4-4-2 / 3-4-3 thì trong doanh nghiệp có cái gọi là Cơ cấu tổ chức với các phòng ban có các chức năng nhiệm vụ cụ thể như phòng kinh doanh, phòng hành chánh nhân sự, phòng kế toán, phòng kỹ thuật, phòng sản xuất…Từng cá nhân trong các phòng sẽ có các công việc cụ thể của mình ví như tiền vệ trái trong bóng đá làm công việc gì, tiền vệ phải làm công việc gì…trách nhiệm quyền hạn được nắm rõ thì sẽ không đạp chân nhau trong quá trình làm việc, một khi có sự thay thế thì người được thay thế dễ dàng nắm bắt công việc mới. Để thực hiện tốt công việc thì cần có các phương tiện, máy móc thiết bị hỗ trợ ví như thủ môn phải có găng tay. Các máy móc phương tiện này để vận hành tốt thì cần có bảo trì sửa chữa tức là cần được chăm sóc.

Mũi tiêm thứ ba là các quy trình làm việc, để tiền vệ trái thực hiện công tác hỗ trợ tấn công/phòng thủ thì cần có các hướng dẫn công việc cụ thể cho họ như chạy chỗ, chuyền bóng…các quy trình làm việc giúp doanh nghiệp vận hành một cách trơn tru và đồng bộ giữa các bộ phận liên quan.

Túm lại, con người cũng như doanh nghiệp không tiêm Vacine vẫn bình thường nhưng khi gặp điều kiện bất thường thì sẽ không gặp rất nhiều khó khăn khi đối phó.

Tinh thần của ISO là PHÒNG NGỪA LÀ CHÍNH, KHI XẢY RA ĐI XỬ LÝ LÀ QUÁ MUỘN RỒI.

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC