VỀ QMS VIỆT NAM

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998 dưới hình thức Văn phòng đại diện của tổ chức chứng nhận QMS Certification Services (Australia), tháng 8/2001 Công ty QMS Việt Nam chính thức thành lập, là công ty thành viên của Tập đoàn chứng nhận QMS Australia, cung cấp dịch vụ về Đánh giá và Chứng nhận hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng tại Việt nam, Lào, Campuchia, và đang mở rộng sang Nhật Bản.

Mục tiêu của QMS Việt Nam là hỗ trợ phát triển kinh tế tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong các lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Do vậy, ngoài việc đào tạo và chứng nhận phù hợp các tiêu chuẩn Quốc tế như ISO9000, ISO 14000, OHS18000, ISO22000, HACCP,… QMS mở rộng các hoạt động của mình đến các dịch vụ Hướng dẫn xây dựng (hệ thống quản lý, chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp, giải pháp tích hợp công nghệ thông tin, nguồn nhân lực và ISO điện tử,…) và Đào tạo (Đánh giá viên nội bộ, Đánh giá viên bên ngoài, 5S, Kaizen, Lean, Quản trị kinh doanh, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị rủi ro và các kỹ năng mềm thiết yếu trong hoạt động kinh tế,…)

QMS hình thành dựa trên tư tưởng về Giá trị và Dịch vụ Khách hàng và thể hiện trên mọi quy trình hoạt động của chúng tôi.

— QMS Vietnam

Việt Nam là một nước quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn QMS. Qua những giai đoạn hình thành và phát triển tại Việt Nam, QMS đã có được một vị trí vững chắc tại thị trường này.
QMS Việt Nam luôn nhất quán chiến lược hỗ trợ các Công ty khách hàng của mình, với triết lý chỉ đạo duy nhất là hợp tác hai bên cùng có lợi, QMS đã và đang có những chương trình hợp tác với Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hiệp hội người tiêu dùng Việt Nam,… nhằm liên tục góp phần phát triển kinh tế nước nhà.

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN